Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân mà Công ty TNHH Công Nghệ An Phú Hưng thu thập từ bạn khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin này cho chúng tôi qua mẫu liên hệ, đơn hàng hoặc thông qua các kênh liên lạc khác.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn.
  • Gửi thông tin cập nhật, tin tức và chương trình khuyến mãi từ chúng tôi (nếu bạn đã đăng ký nhận tin).
  • Liên hệ và hỗ trợ bạn khi cần thiết.
  • Phục vụ các mục đích khác mà bạn đã đồng ý.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mọi hình thức truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử tiên tiến để bảo vệ thông tin của bạn.

5. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn.
  • Theo yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an ninh của chúng tôi.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền từ chối nhận các thông tin quảng cáo từ chúng tôi.

7. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc điều chỉnh chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Việc cập nhật chính sách sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

  • Địa chỉ: 58 Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: 0969.869.115
  • Email: maytinhanphuhung@gmail.com

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của bạn!